Profesor Milan Zelený jmenoval nového ředitele Nadace ZET

ZET FoundationNewsBlogProfesor Milan Zelený jmenoval nového ředitele Nadace ZET