AKTUÁLNĚ

ZET FoundationAKTUÁLNĚ

Profesor Milan Zelený jmenoval nového ředitele Nadace ZET

Zakladatel Nadace ZET a její prezident prof. Milan Zelený uvedl v červenci 2018 ing. Libora Witasska, MBA do pozice výkonného ředitele Nadace ZET, který přebírá štafetu po dosavadní ředitelce doktorce Olze Girstlové, která tento post zastávala od založení Nadace. Paní Girstlová zůstává nadále členem Řídicí rady ZET a navíc se stává Koordinátorem praktické realizace projektů ZET.

Profesor Zelený k tomu dodává: „Její úzká spolupráce s prezidentem a výkonným ředitelem Nadace ZET zajistí potřebnou synergii v podnikatelském prosazování slibných a již „dozrávajících“ projektů ZET.“

Ing. Libor Witassek ke jmenování výkonným ředitelem Nadace ZET uvádí: „Je to pro mne velkou ctí přijmout tuto funkci a zároveň výzvu, hlavním úkolem je rozšířit činnosti Nadace ZET, a to iniciovat vznik vlastních podnikatelských aktivit, které zajistí dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě“.

Základním impulzem k uvedeným změnám je snaha o řízení ZET jako živého organismu, tj. podniku, který je sebeobnovující, sebeřídicí – neustále se učící a přizpůsobující se rapidně se měnícím podmínkám podnikatelského prostředí. Silnou součástí této adaptace je princip obnovy a omlazování.

Nadace ZET vítá a podporuje úsilí o zapojování mladých podnikatelů, vizionářů a technologických průkopníků do stávající struktury ZET. „Budoucnost je to, co nás spojuje; minulost to, co nás začíná rozdělovat.“ uvádí prof. Zelený.

Ing. Libor Witassek MBA je transformačním manažerem firem, dlouhodoběse specializující na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce prestižní Wharton University of Pensylvania, byl předsedou představenstva evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe, působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group nebo Vítkovice, a.s. a řadě dalších.

Letní podnikatelský kemp

Již třetí ročník kempu pro mladé lidi z dětských domovů připravuje Nadace ZET. V týdnu od 23. července 2018 se bude Zámek Vilémov na Vysočině těšit z přítomnosti mladých lidí a jejich koučů, kteří je budou připravovat na reálný život a podporovat v nich podnikatelského ducha. Nabízíme vám partnerství této ušlechtilé činnosti. Zájemci prosím kontaktujte Ing. Evu Pasekovou na pasekova@zetfoundation.com

Atmosféru minulého ročníku Letního podnikatelského kempu na zámku Vilémov můžete také nasát z naší fotoknihy, která vznikla z fotografií pořízených výhradně na kempu. Budeme potěšeni, přidáte-li se s námi k myšlence podporovat mladé potenciální české a slovenské podnikatele z dětských domovů a ekonomicky znevýhodněných rodin.

FORUM VESMÍR: Kosmické aktivity České republiky

Změna jako šance. Potenciál českých společností v účasti na projektech vesmírných technologií.


Vzduch je naše moře, říkával Tomáš Baťa. “Nastal čas baťovské inspirace Tomáše a Jana konečně realizovat a zhodnotit naší vlastní akcí, v naší vlastní době, a v našem vlastním, tj. národním podnikatelském prostředí”, připomíná prof. Milan Zelený. Česká republika úzce spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou ESA na rozvíjení kosmických aktivit a vývojových institucí. ESA je jedním z pilířů české kosmické průmyslové iniciativy. Dalším je pak Evropská agentura pro družicovou navigaci GSA, která sídlí od roku 2012 v Praze a řídí odtud evropský projekt Galileo. V roce 10. výročí spolupráce ESA s ČR představí konference dosavadní výsledky této činnosti a zapojení ČR v evropských projektech Galileo, EGNOS a Copernicus.

Garant: Nadace ZET prof. Milana Zeleného a ČMA Regionální klub Morava

Moderátor: Zdeněk Bílek

Program:
10:00 Zahájení – (Bohumil Šimek hejtman JmK)
10:10 Kosmické aktivity ČR (Karel Dobeš, Vládní zmocněnec)
10:30 Spolupráce s Evropskou kosmickou Agenturou ESA (Václav Kobera, Ondřej Rohlík / MD)
11:00 Inkubátor ESA BIC a ESA Technology Transfer Broker pro ČR(Mark Aldorf / CzechInvest, Pavel Habarta / TC AV ČR)
11:30 Spolupráce s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA (Daniel Lopour / GSA)
12:00 přestávka na oběd
13:00 Kosmické aktivity českého průmyslu na příkladu firmy Frentech (Pavel Sobotka / Frentech)
13:30 Kosmické aktivity českého průmyslu na příkladu firmy S.A.B (Ota Horák / S.A.B & SpoluWorks)
14:00 Kosmické aktivity mezinárodních koncernů na příkladu firmy Honeywell (Luděk Nechleba / Honeywell)
14:30 Moderní metody využití digitalizace v Aerospace průmyslu (Milan Šlapák / GE Aviation)
15:00 Výstupy z konference

 

Místo konání: Kongresový sál hotelu HolidayIn Brno jako součást akce Meeting Point Brno

Termín konání: 5. června 2018

Vstup zdarma. Registrace

…………………………………………………………….

Konference Nadace ZET: INTEGROVANÉ PRODUKTIVNÍ PROSTŘEDÍ (IPP)
zámek Vilémov, 7. 6. 2018

Nové a průlomové technologie přicházejí stále rychleji, vzájemně se propojují, kombinují a integrují. Např. samotný elektromobil již nepřináší sám osobě převrat, ale autonomní elektromobily nebo „flying cars“, řízené umělou inteligencí, propojeny se „smart“ energetickou, vodní a modulární infrastrukturou i platformou sdílení, zásadně změní lidské produktivní prostředí. Podobně se integrují i starší, dílčí technologie, jako big data, umělá inteligence a blockchains, jakož i aditivní výroby, masová kustomizace, re-lokalizace a eliminace mezičlánků. Vše může fungovat v nové koncepci Integrovaného Produktivního Prostředí (IPP), tj. flexibilně-modulárního „města“. Nejde jen o to, jak dělat staré věci „smarter“, ale hlavně: jak dělat věci nové, které jsou „smarter“.

Vstupujeme do nové éry. Tradičně se za technologii považovaly již pouhé komponenty, které však dnes musí být integrovány do větších, složitějších a hlavně efektivnějších celků (integrovaných produktů). Stejně jako v automobilu (nebo v lidském organismu), všechny tyto komponenty musí fungovat bez problémů a v bezchybné spolupráci. V popředí zájmu jsou dnes integrované technologie, které vytvářejí funkční celky na nejvyšší úrovni.

Pozvali jsme špičkové české a slovenské podnikatele v těchto oblastech, a tímto bychom rádi pozvali i vás na 1. ročník IPP konference Nadace ZET, která se uskuteční na zámku Vilémov, dne 7. 6. 2018.

Uvítáme, když se k nám přidáte a pomůžete tak integrovanou budoucnost lépe definovat, zejména ve smyslu česko-slovenské role v přínosu dnešnímu tápajícímu světu. Nechceme diskutovat jen tradičně, o specifických vlastnostech a elementech jednotlivých komponentních technologií, ale hlavně o jejich integraci ve vyšších supersystémech, kde se dnes formují nejefektivnější a průlomové inovace s maximální přidanou hodnotou. Přidaná hodnota je nejvyšší tam, kde je přidaná hodnota i nadále generována, nejen místně spotřebována.

Profesor Milan Zelený


Profes Ján Košturiak

Předběžný program konference:

9:00 – 9:45, Milan Zelený, Nadace ZET: Technologie budoucnosti: Integrované Produktivní Prostředí
9:45 – 10:30, Ivan Baťka, Fosfa: Integrace nových technologií ve společnosti Fosfa

Přestávka: Coffeebreak

11:00 – 11:30, Roman Dvořák, MM Publishing: Implementace disruptivních inovací, Jiří Marek, VUT Brno: Nové technologie obrábění
11:30 – 12:00, Peter Bolebruch, Teesys: Digitální ekosystém a internet budoucnosti
12:00 – 12:30, Juraj Rosa, Goodai: Umělá inteligence a nové technologie

Přestávka: Oběd

13:30 – 14:00, Vladimír Levársky, OMS Lighting: Smart city a smart industry
14:00 – 14:30, Petr Beneš, 6d Hub: Digitální a virtuální technologie a jejich integrace v dopravě
14:30 – 15:00, Tibor Donič, Žilinská univerzita: Materiály a technologie budoucnosti

Přestávka: Coffeebreak

15:30 – 16:00, Patrik Paul, Kinazo Design, Robert Hofmann, Concept Laser: Aditivní 3D design a výroba
16:00 – 16:30, Stanislav Martinec, KOMA Modular; Ján Košturiak, IPA Slovakia: Modulární svět a nové technologie
16:30 – 17:00, Martin Rada, Rada Building: Mobilní a flexibilní infrastrukura budoucnosti
17.00 – 17.30, Zdeněk Jandejsek, President Agrární Komory: Integrace nových technologií v zemědělské produkci
17:00 – 18:00, Shrnutí a závěrečná diskuse; projekty IPP spolupráce

Zájemci o účast kontaktujte prosím ing. Evu Pasekovou na emailu: pasekova@zetfoundation.com

………………………………………………………..
Hledání vlastní cesty
Profesor Milan Zelený se začátkem prosince účastnil mezinárodní konference v indickém Dillí. Zde se setkal s čínskou delegací tamní Akademie věd, od které obdržel medaili.
Na rozdíl od českých ocenění tato cena přináší jednak větší finanční odměnu, ale především profesor může doporučit vlastní studenty na bezplatné a úplné PhD studium na Čínské Akademii v Pekingu. Čínská akademie věd je totiž funkční, uvedl prof. Zelený a pokračuje: „vyučuje mladé generace, neskrývá se za rakousko-uherským bloumáním v tzv. základním výzkumu. V převratně akcelerující éře již není na nějaké „základně-úřednické“ předražené průzkumnictví čas. Buďto máte něco k praktickému využití, anebo již stojíte opodál. Čas již není na české straně“. Součástí ceny je také pozvání pro ZET-Foundation a její projekty na přednáškové turné v Číně . Číňané potvrdili, že již nemíní spolupracovat s EU-politiky, ale jen a pouze s bona fide odborníky – tj. s lidmi, kteří něco umějí; ne jen o něčem něco málo vědí. S tím souvisí i redefinice čínské „Hedvábné stezky“ podle principů ZET: tj. „Dvěma směry“. Každá významná cesta musím mít kyvadlový provoz “odněkud“-„někam“ – a zase zpět. Jinak to není cesta, ale prostý kanál. Součástí ZET ocenění je také pozvání prosadit do Číny skupinu špičkových českých podnikatelů typu Jan Baťa. Nadace ZET se v Číně bude identifikovat i svojí hymnou Hledání vlastní cesty.

28. 10. 2017

Udílením vysokých státních vyznamenání vyvrcholily na Pražském hradě oslavy Dne vzniku samostatného československého státu. Za zásluhy o stát se dočkali medaile mezi dalšími i  profesor Milan Zelený, zakladatel ZET Foundation. Návrh na ocenění předložil senátor Ivo Valenta a mj. jej podpořila i zlínská Univerzita Tomáše Bati.

Seznam vybraných článků

Zde, na této adrese, si můžete stáhnout vybrané články prof. Milana Zeleného.

 

Elektronické knihy

Knihy v elektronické podobě prof. Milana Zeleného.

USA Tour firmy Fosfa

Vybraní zaměstanci firmy Fosfa, partnera Nadace ZET,  absolvovali tour po USA. Přinesla mnoho inspirativních návštěv a setkání. Zhlédli široké spektrum firem, od zástupců potravinářského průmyslu po Harley Davidson.