AKTUÁLNĚ

Podnikatelsko ekonomické forum 12-14.9. 2017 

Významná akce určena podnikatelům a vrcholovému managementu českých firem.

Co účastníky čeká?

Spoluvytvářejte program dle vašich představ; přihlaste se na jeden, dva, nebo i tři dny.
Do programu prvního dne je  zařazen debatní stůl s podnikatelem a koučem Peterem Krištofovičem, který vybudoval nadnárodní finančně poradenskou společnost Salve Group a nyní se také věnuje PK Academy. Náskedující debatní stůl je připravený s CEO firmy Fosfa a spoluzakladatelem Nadace ZET Ivanem Baťkou spolu s jeho kolegou Miroslavem Kývalou. Každý samostatně představí své téma (uvedeno v přihlášce) a podělí se v zájemné debatě s přítomnými o své zkušenosti. V hlavním programu druhého dne bude interaktivní diskuze s předním světovým ekonomem, vědcem, propagátorem Baťova systému, a podnikovým konzultantem prof. Milanem Zeleným, kterou povedou Ivan Baťka, Peter Krištofovič a  Bernhard Scholz. Třetí  den je určen pro individuální setkání a konzultace firemních týmů s prof. Zeleným.

Profily přednášejících

PETER KRIŠTOFOVIČ (44)

◼ Absolvent Fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě..

◼ Už během studia se vypracoval na pozici okresního ředitele ve společnosti OVB Allfinanz Slovensko, kde odpovídal za vedení a řízení týmu 150 lidí.

◼ V roce 1996 založil vlastní poradenskou společnost AFS SK, školící společnost Allschola a nadaci Salve sloužící především na podporu vzdělávání. Je také zakladatelem společnosti SALVE GROUP, kde je majoritním akcionářem.

◼ Patří ke špičkovým školitelům, motivátorům a je  velkým obdivovatelem myšlenek Tomáše Bati.

◼ Je ženatý.

 

IVAN BAŤKA (51)

◼ Po studiu na gymnáziu absolvoval obor zahraniční obchod na Obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

◼ Po sametové revoluci začal podnikat. V letech 1999 až 2000 byl obchodním ředitelem společnosti ČEZ. Založil Rádio Impuls, ze kterého s týmem spolupracovníků vybudoval nejposlouchanější rozhlasovou stanici v zemi.

◼ Od roku 2002 je generálním ředitelem a jediným akcionářem firmy Fosfa. Patří k největším propagátorům odkazu bratrů Baťových, financoval vydání několika knih o nich.

◼ Je ženatý. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a literatuře.

 

MIROSLAV KÝVALA (48)

◼ Vystudoval Střední průmyslovou školu v Bruntále a Vysokou školu zemědělskou v Brně.

◼ Během své profesionální kariéry si prošel pozicemi obchodníka, exportního manažera a ředitele Distribučního centra Plzeňského Prazdroje.
◼ Od roku 2016 je členem vrcholového managementu Fosfy, kde zodpovídá za vývoj, výrobu i prodej ekologických prostředků pro péči o domácnost Feel eco a nově i za prodej produktů vertikální farmy Feel greens.

◼ Je ženatý, má 2 děti a ve volném čase se věnuje rodině, četbě a myslivosti.

 

MILAN ZELENÝ (75)

Spolu s podnikatelskými kolegy založil tzv. ZET-Foundation, jejímž posláním je obnova silné, národní podnikatelské sféry v ČR, jakož i podpora podnikatelského vzdělávání – od školky až po podnikatelskou univerzitu. Jedním z cílů je žádoucí ustavení podnikatelů jako profese.

 

Jeho základní tezí je historicky bezprecedentní akcelerace procesu změny (technologické, ekonomické, vzdělávací, společenské i politické). Tato akcelerace, sama o sobě, vytváří tlak, výzvy a radikálně nové nároky na procesy vzdělávání, samosprávy, podnikání jak v globálním, tak ale hlavně i v prostředí místní a regionální hospodářské a politické autonomie. ZET již dnes začíná sdružovat a propojovat ve spolupráci to nejlepší, co ryze česká národní podnikatelská vrstva nabízí právě svojí rostoucí a zásadní autonomií a nezávislostí – tj. bez intervencí, dotací, státní „diplomacie“ a snětí rostoucí finanční korupce regionální politiky sílící třídou oligarchů: opravdová demokracie není na prodej – peníze nejsou znakem svobody projevu. Především je třeba zůstat Čechy, věrni odkazu Komenského. Čapka, i Baťů.

 

Více informací

 

Zájemci mají k dispozici celkem 17 velmi zajímavých rozprav Ivana Baťky s prof. Zeleným. Každé video je věnováno jednomu tématu.

Hovory z Castanei