Nadace ZET

ZET FoundationNadace ZET

Zřízení Nadace ZET pro rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET. Nadace je ustavena za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách.

Nadace ZET vítá asociaci vzájemně výhodné spolupráce se spřízněnými podniky, vzdělávacími institucemi a místní i regionální samosprávou, měst a obcí. Účelem efektivního pracovního propojení a sdílení je posílení všech zúčastněných stran: čím úspěšnější bude jednotlivec, instituce nebo region, tím silnější bude Nadace ZET a tím efektivnější bude její podpora a pomoc v podnikatelském, vzdělávacím a společensko-kulturním rozkvětu místních a regionálních ekonomik.

Ohlášení založení Nadace ZET, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (duben 2015)

Účelem Nadace ZET, pro který byla zřízena, ve shodě s veřejně prospěšnými cíli, je:
  1. Rozvoj projektů usilujících o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání.
  2. Rozvoj regionů propojením aktivní spolupráce Triády regionálních podniků, místních samospráv a univerzity s cílem dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.
  3. Rozvoj českých podniků a podnikatelů v oblasti komplexní soustavy podnikového řízení, rozhodování a strategického myšlení ve smyslu rozvoje Soustavy řízení Baťa, tj. autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.
  4. Rozvoj škol a jejich programů vzdělávání v oblastech rozvoje regionu, podnikového řízení a efektivní samosprávy ve smyslu Soustavy řízení Baťa.
  5. Rozvoj podnikatelských univerzit v rámci inovační strategie regionu, které se přímo podílí na tvorbě firem, jako principiálních „nosičů“ a uživatelů znalostí. Univerzity, které se podílejí na generování zaměstnanosti a rozvoji regionu. Podnikání učí, ale i sami podnikají a produkují nejen absolventy, ale také firmy, v nichž se jejich absolventi realizují a podnikají.
  6. Rozvoj studentů při studiu vzdělávacích programů a realizaci originálních podnikatelských záměrů.
1. Členské příspěvky – právnické a fyzické osoby
Reporty, analýzy, konzultace přes web, přístup do placené sekce ZET-webu, slevy na akcích Nadace ZET, členství v klubu expertů, přístup na VIP akce (Hovory ve Mlejně, atp.).
2. Konference, semináře a webináře ZET; keynote speakers
Nové informace, impulzy, kontakty a sítě z národních i globálních zdrojů.
3. Propagace na webu akcí a partnerstvích nadace ZET, platforma sdílení know-how
Propagace firem, produktů a služeb.
4. ZEThink tank; analýza trendů, rešerše technologických a patentových zdrojů, hledání vhodných oblastí pro strategické investice
Odkrývání nových investičních oblastí pro banky, investiční fondy a podnikatele, odhalování rizik investičních projektů a záměrů.
5. Firemní projekty
Strategické a inovační projekty ve firmách, odhalování strategických příležitostí, nasměrování firmy tak, aby využila metamorfózu ve svůj prospěch – 3P (Pochopit / Přizpůsobit se / Použít Příležitosti).
6. Sponzorství
Myšlenky, činnosti a osobnosti nadace ZET musí přitahovat finanční dary, investice a podporu.
7. Vlastní obchodní činnost
Prodej knih a rešerší; ZET-časopis, ZET-TV, ZET-internet.
8. Stipendia a rizikový kapitál pro mladé podnikatele
Vedení studentů a mladých podnikatelů staršími podnikateli; přetvorba nápadu na business, učení se podnikat, výchova nástupců a lídrů pro firmy.
9. Výzkumné granty, expertízy pro vlády a vládní organizace
Výzkumné – expertizní programy s vysokou přidanou hodnotou, která vzniká z globálního záběru ZET, pochopením a propojováním trendů.
10. Podnikatelský klub a letní tábory
Letní podnikatelské kempy pro školní i předškolní děti, základy podnikatelského rozhodování a praxe, spolupráce s podnikovými a soukromými školami.
11. Sdílené technologické centrum ZET
Špičkové vybavené technologické centrum lze sdílet konsorciem podniků a institucí za účelem tvorby optimálního prostředí pro podnikatelskou přípravu a praxi. K použití účastnících se podniků a institucí.
12. Akademie ZET

Sdílené vzdělávání nové generace podnikatelů a manažérů, doplňující Sdílené tech-centrum. Fakulta předních osobností ZET, ve spolupráci s předními podniky ZET. Náplň: Nový svět podnikání, ZIPF, Baťa, Strategie prvního kroku, informace a znalosti, podnik jako živý organismus, autopoiesis, přelomové technologie, inovace, konflikty, atp.

Ohlášení založení Nadace ZET profesora Milana Zeleného; Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
Původní brožura k oznámení o zřízení Nadace ZET profesora Milana Zeleného ze dne 30.4.2015 ke stažení (PDF)
Prezentace k představení Nadace ZET ze dne 17.9.2015 ke stažení (PDF);
Tisková zpráva k představení Nadace ZET ze dne 22.9.2015 ZDE

Rubriky