ZET-Authority

ZET FoundationZET-Authority

Možnost podpory akreditační nadstavby v oblasti podnikatelského vzdělávání, pro státní i soukromé univerzity. Spolupráce státních a soukromých institucí je kritická pro nastavení inovačních, podnikatelských a strategických návyků. Malé a střední podniky jsou základem rozvoje nové, relokalizované ekonomiky. Svoboda a nezávislost soukromých institucí musí být zajištěna.

Akreditační nadstavba pro podnikání

Kdo akredituje „města“?

⇒ZET-Authority certifikát podnikatelské praxe

⇒Státní a soukromé instituce   „ve spolupráci“

⇒Zaměstnavatel – ZET zákazník

⇒Singularity U. (Unaccredited)

⇒Učíme to, co ještě nebylo

⇒Podnikové univerzity

⇒Od analogu k digitálu

⇒Vzdělání pro praktické použití

⇒Vysoká přidaná hodnota