ZET – Konference

ZET FoundationZET – Konference

INTEGRACE ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSLU, SLUŽEB A SAMOSPRÁVY

Nadace ZET 

ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Univerzitou Tomáše Bati, Agrární komorou ČR, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a za podpory společnosti AGROTEC Group.

pořádá konferenci

INTEGRACE ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSLU, SLUŽEB A SAMOSPRÁVY

(K obnově a rozvoji českého hospodářství)

VE STŘEDU 23. LEDNA 2019

v Konferenčním a informačním středisku ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol.

V dnešní nejisté době je třeba přehodnotit tradiční přístupy v průmyslu, zemědělství i službách, ve smyslu jejich vzájemného doplňování, sdílení podnikatelské spolupráce a synergického posílení tvorby nových produktů i služeb s maximální přidanou hodnotou. Vstupujeme do éry propojování věcí a spolupráce lidí. Rychlost změny se stala novou kvalitou. Akcelerace změny nezvratně mění podmínky produkce potravin, výroby věcí, poskytování služeb, vzdělávání a uplatnění se ve společnosti. Vznikají otevřené sítě spolupráce přesahující hranice národů, podniků i tradičního myšlení. Cílem je maximální přidaná hodnota, dosažitelná pouze integrací produktivních prostředí pro lokální uplatnění po celém světě. Globalizace selhala nepřizpůsobivostí a hierarchickou byrokracií, jakož i sklerotizací podnikových dinosaurů.

Řešení takto systémově pojaté škály výzev nelze úspěšně adresovat sektor po sektoru, podnik po podniku, ministerstvo po ministerstvu nebo dokonce strany po straně. Klíčem je spolupráce a týmové nasazení všech sektorů, ne bezkrevné a pasivní vyjadřování „solidarity“. Potřebujeme spolupráci, a často i integraci, zemědělství, průmyslu, služeb, a institucí vzdělávání, samosprávy, podnikatelství, jakož i regionální a místní iniciativy ve formaci vyrovnaných, spolupracujících a sdílejících komunit a společností.

Zmíněné problémy představují nové výzvy a potřeby přehodnotit tradiční přístupy v průmyslu i zemědělství – ve smyslu jejich vzájemného doplňování, podnikatelské spolupráce a synergického posílení tvorby nových produktů a služeb s maximální přidanou hodnotou.

Myšlenka propojení a synergie zemědělských a průmyslových činností v produkci potravin je funkcí nových technologií, znalostí a přístupů, právě v průsečíku obou tradičních sektorů. Vyšší přidanou hodnotu, nové produkty a služby, kvalitní uspokojování potravinových potřeb lokálních a regionálních zákazníků i spotřebitelů, jakož i zlepšení kvality exportních činností, lze realizovat právě v oblasti synergie, spolupráce a znalostního obohacování doplňujících se oborů zemědělství a průmyslu.

Uvítáme, když se k nám přidáte a budeme společně hledat cesty k řešení uvedených problémů.

Prof. Milan Zelený, Nadace ZET

Prof. Petr Sklenička, ČZU v Praze

Program ke stažení

Konference_Suchdol_2019_FINAL

 

Zájemci o účast kontaktujte prosím Evu Pasekovou na emailu: pasekova@zetfoundation.com

Nebo je možné se registrovat přímo na tomto odkazu

Partner konference

 

————————————————————————

JIŽ REALIZOVANÉ KONFERENCE NADACE ZET

INTEGROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PRODUKCE POTRAVIN – TECHNOLOGIE A ZNALOSTI

Hotel Lotrinský, Velké Pavlovice, 12. a 13. 9. 2018

Tradiční zemědělství dnes zápolí s bezprecedentními problémy klimatu, vláhy, půdní stability, chemikalizace, monokultur, škůdců, kvality, znalostního deficitu, globalizace a zastaralých technologií – kromě jiných.
Primární potřeba lidstva: tj. spolehlivá a kvalitní produkce potravin, je tak progresivně oslabována a přímo volá po novém myšlení, praxi i organizaci.
V návaznosti na iniciační konferenci Integrované produktivní prostředí (IPP) konané na zámku Vilémov dne 7. 6. 2018, ZET-Foundation organizuje neméně závažnou, následnou konferenci ve dnech 12. a 13. 9. 2018 v Hotelu Lotrinský ve Velkých Pavlovicích.
Myšlenka propojení a synergie zemědělských a průmyslových činností v produkci potravin je funkcí nových technologií, znalostí a přístupů, právě v průsečíku obou tradičních sektorů. Vyšší přidanou hodnotu, nové produkty a služby, kvalitní uspokojování potravinových potřeb lokálních a regionálních zákazníků i spotřebitelů, jakož i zlepšení kvality exportních činností, lze realizovat právě v oblasti synergie, spolupráce a znalostního obohacování doplňujících se oborů zemědělství a průmyslu.
Zmíněné problémy představují nové výzvy a potřebu přehodnocení tradičních přístupů v průmyslu i zemědělství – ve smyslu jejich vzájemného doplňování, podnikatelské spolupráce a synergického posílení tvorby nových produktů a služeb s maximální přidanou hodnotou.
Mezi přednášejícími budou progresivní představitelé obou základních sektorů, jako Milan Zelený, Lubomír Stoklásek, Martin Rada, Ján Košturiak, Ivan Baťka, Jaroslav Šubrt, Stanislav Martinec, Libor Witassek a další s nimiž organizátoři nyní jednají.
Po přednáškové části plánujeme večerní posezení a debaty u vína, jakož i během společné snídaně následující den 13.9 za účelem navazování vztahů spolupráce mezi podnikateli, zemědělci a představiteli projektů Nadace ZET.
Uvítáme, když se k nám přidáte a budeme společně hledat cesty řešení uvedených problémů.


prof. Milan Zelený                


ing. Libor Witassek

Program konference
Středa 12.9. 2018

Snídaňový Coffee Break

09.15 – 09.30 Lubomír Stoklásek, Agrostroj Pelhřimov: Úvodní slovo
09.30 – 10.00 Milan Zelený, Nadace ZET: Technologie integrovaného zemědělství
10.00 – 10.30 Libor Witassek, Nadace ZET: Energetické možnosti
10.30 – 11.00 Ivan Baťka, Fosfa: Vertikální farmy
11.00 – 11.30 Jan Vopravil, Vumop: Zemědělská půda v kontextu klimatické změny
11.30 – 12.00 Zdeněk Jandejsek, AKCR, Využití potenciálu čs. zemědělství po r. 2020

12.00 – 13:00 Oběd

13.00 – 13.30 Michal Fojtík, Aquaponik: Aquaponie a její potenciál
13.30 – 14.00 Miroslav Maňásek, Aquarex: Recirkulace vody
14.00 – 14.30 Martin Rada, Agrotec: Precizní farma – nové technologie v zemědělství
14.30 – 15.00 Václav Mádl, Agrotec: Technologická ochrana půdy

15.00 – 15.30 Coffee Break

15.30 – 16.00 Stanislav Martinec, KOMA: Modulárni stavby v zemědělstvi
16.00 – 16.30 Ján Košturiak, Nadace ZET: Lokální ekonomika: zemědělství bez mezičlánků?
16.30 – 17.00 Pavel Šrámek, Techagro: Budoucnost a funkce čs. zemědělství?
17.00 – 17.30 Monika Nebeská, AKCR, Větší zemědělský podnik a klimatické změny
17.30 – 18.00 Petr Blahynka, Agrokoncern: Nová Epocha v zemědělství

18.30 – 00.00 Večerní program: večerní raut a ochutnávky vína v Lotrinském sklípku, řídí Z. Bílek, Nadace ZET

Čtvrtek 13.9. 2018

08.30 – 10.00 Pracovní snídaně: networking a spolupráce, moderuje O. Girstlová, Nadace ZET, J. Šubrt, Techagro, a M. Rada, Agrotec.
10.00 – 12.00 Návštěva rajčatové farmy „Maryša“.

Konference Nadace ZET organizuje integrovaná řešení (průmysl – zemědělství – služby) palčivých problémů dnešního světa. Staňte se spolutvůrci skutečných řešení, nejen pouhých popisů narůstajících problémů v naší společnosti: „Uděláme si to sami!“.

Partner konference

———————————————————-

INTEGROVANÉ PRODUKTIVNÍ PROSTŘEDÍ (IPP)

zámek Vilémov, 7. 6. 2018

Nové a průlomové technologie přicházejí stále rychleji, vzájemně se propojují, kombinují a integrují. Např. samotný elektromobil již nepřináší sám osobě převrat, ale autonomní elektromobily nebo „flying cars“, řízené umělou inteligencí, propojeny se „smart“ energetickou, vodní a modulární infrastrukturou i platformou sdílení, zásadně změní lidské produktivní prostředí. Podobně se integrují i starší, dílčí technologie, jako big data, umělá inteligence a blockchains, jakož i aditivní výroby, masová kustomizace, re-lokalizace a eliminace mezičlánků. Vše může fungovat v nové koncepci Integrovaného Produktivního Prostředí (IPP), tj. flexibilně-modulárního „města“. Nejde jen o to, jak dělat staré věci „smarter“, ale hlavně: jak dělat věci nové, které jsou „smarter“.

Vstupujeme do nové éry. Tradičně se za technologii považovaly již pouhé komponenty, které však dnes musí být integrovány do větších, složitějších a hlavně efektivnějších celků (integrovaných produktů). Stejně jako v automobilu (nebo v lidském organismu), všechny tyto komponenty musí fungovat bez problémů a v bezchybné spolupráci. V popředí zájmu jsou dnes integrované technologie, které vytvářejí funkční celky na nejvyšší úrovni.

Pozvali jsme špičkové české a slovenské podnikatele v těchto oblastech sek kterými jsme otevřeli 1. ročník IPP konference Nadace ZET, která se uskutečnila na zámku Vilémov začátkem června 2018.

Nedickutovali jsme tradičně o specifických vlastnostech a elementech jednotlivých komponentních technologií, ale hlavně o jejich integraci ve vyšších supersystémech, kde se dnes formují nejefektivnější a průlomové inovace s maximální přidanou hodnotou. Přidaná hodnota je nejvyšší tam, kde je přidaná hodnota i nadále generována, nejen místně spotřebována.

Profesor Milan Zelený


Profesor Ján Košturiak

Program konference:

9:00 – 9:45, Milan Zelený, Nadace ZET: Technologie budoucnosti: Integrované Produktivní Prostředí
9:45 – 10:30, Libor Witassek, DC Vision: Digitální dvojče a Big Data zvyšují výkonnost výroby

Přestávka: Coffeebreak

11:00 – 11:30, Roman Dvořák, MM Publishing: Implementace disruptivních inovací, Jiří Marek, VUT Brno: Nové technologie obrábění
11:30 – 12:00, Peter Bolebruch, Teesys: Digitální ekosystém a internet budoucnosti
12:00 – 12:30, Juraj Rosa, Goodai: Umělá inteligence a nové technologie

Přestávka: Oběd

13:30 – 14:00, Vladimír Levársky, OMS Lighting: Smart city a smart industry
14:00 – 14:30, Petr Beneš, 6d Hub: Digitální a virtuální technologie a jejich integrace v dopravě
14:30 – 15:00, Tibor Donič, Žilinská univerzita: Materiály a technologie budoucnosti

Přestávka: Coffeebreak

15:30 – 16:00, Patrik Paul, Kinazo Design, Robert Hofmann, Concept Laser: Aditivní 3D design a výroba
16:00 – 16:30, Stanislav Martinec, KOMA Modular; Ján Košturiak, IPA Slovakia: Modulární svět a nové technologie
16:30 – 17:00, Martin Rada, Rada Building: Mobilní a flexibilní infrastrukura budoucnosti
17.00 – 17.30, Zdeněk Jandejsek, President Agrární Komory: Integrace nových technologií v zemědělské produkci
17:00 – 18:00, Shrnutí a závěrečná diskuse; projekty IPP spolupráce