ZET – Napsali o nás

ZET FoundationZET – Napsali o nás

Čeští patrioti

Mikuláš Švéda provozuje webový portál Stránky českých patriotů, kde mezi vybranými osobnostmi uvádí i profesora Milana Zeleného, zakladatele Nadace ZET.

Odkaz

Podnikatelský kemp Nadace ZET

Internetový časopis CzechIndustry publikoval článek o dalším ročníku podnikatelského kempu, který Nadace ZET spolu se svými partnery pořádala v červenci na Zámku Vilémov.

Řídit stát jako firmu? Naposledy to zkoušel Lenin, říká v rozhovoru pro Reflex česko-americký ekonom Milan Zelený

Zapomeňte na svět, který znáte. Budeme žít úplně jinak. Bez státní byrokratické šikany, bez kámošského kapitalismu, v němž jsou chráněny hlavně velké firmy, velké banky a bankrotáři. Rajčata nebudeme dovážet z druhého konce světa, dodá nám je farma odvedle, sami si „vyrobíme“ ledničku a třeba i auto. Globalizace končí.

Odkaz

Evoluční ekonomika a dynamická resilience společenských systémů

Resilience je asi 500 let starý výraz, popisující schopnost návratu do původního stavu (u neživých materiálů a konstrukcí), schopnost překonávat krizové podmínky (u živých organismů), nebo obecněji, schopnost systému vyrovnávat a přizpůsobovat se změně. Jde tedy o schopnost adaptace individua nebo skupiny ke stresujícím podmínkám života. Efektivní resilience nutně vede k úspěšnému přežití a zachování či obnově potřebných životních funkcí. (Inspirativní příklad lidské resilience je zaznamenán v americkém epickém filmu The Revenant.)

Odkaz

Podnikání se musí učit už od školky

Nejvíce našim podnikatelům chybí vzdělání. Základy podnikatelské profese a profesionality tak, aby podnikatelů bylo co nejvíce. Aby byli zároveň připravení, vycepovaní, znalí a odhodlaní. Chybí nám podnikatelská vrstva, silná společnost národních kapitalistů, jako bývali Baťové, Škodové, Kolbenové…

Odkaz

Rozhovor prof. Zeleného pro Parlamentní listy: Brát za práci méně než 100 Kč na hodinu je nenormální. Dílo našich předků jsme zprivatizovali. Nádenictví, rozvojová země.

V případě České republiky jde o neúprosné následky státní strategie levné pracovní síly, kterou si občané volili 27 let a podle průzkumů si budou volit i nadále. Profesor Milan Zelený působící na Fordham University v New Yorku, ale i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se ptá, proč se před volbami nedebatuje o letošním zařazení ČR do kategorie rozvojových zemí. Bohatý, dvě stě let budovaný průmyslový odkaz předků byl totiž škrtem pera „zprivatizován“ do cizích rukou.

Odkaz

Ano, pane Štěchu, vedete nás na úroveň Bangladéše

Naše ekonomika byla letos v únoru celkem v tichosti přeřazena z rozvinutých ekonomik mezi rozvojové. Stalo se tak na základě rozhodnutí americké banky JPMorgan, která vyřadila české státní korunové dluhopisy ze svých indexů rozvinutých trhů. A pan Milan Štěch svými nápady toto rozhodnutí plně podporuje uvádí ve svém článku na webu Roklan 24 jeho autorka a cituje na toto téma rozhovor s profesorem Milanem Zeleným.

Odkaz

Concept Of Physics Part 2 Solution Download Itunes

Za disruptivní inovaci (nebo také disruptivní technologii) se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající. Autorem označení disruptivní inovace/technologie je americký profesor Clayton M. Christensen z Harvard Business School, který tento pojem popsal poprvé v roce 1997 ve své práci The Innovator’s Dilemma. Autor odkzovaného článku se ve svém pojednání zabýva vlivem stávajících technologií na život a cituje zde názory profesora Zeleného.

Odkaz

Pochybné dedičstvo totality: Filmový dabing

Bloger Miroslav Nesrsta, penzista, dříve pracující jako konstruktér v oboru IT, zveřejnil na svém webu článek profesora Zeleného věnovaného otázce dabingu zahraničních filmů.

Odkaz

Letní podnikatelské tábory pro mladé lidi z dětských domovů

Odborný měsíšník pro automatizační techniku Automa se na sém webu věnoval podnikatelskému kempu, který Nadace ZET v červenci 2017 realizovala.

Odkaz

Televizní reportáž ze II. Letního kempu ve Vilémově

Denisa Sládková z Regionální televize CZ připravila z letošního Letního podnikatelského kempu reportáž, kterou můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

 

Manažeři na Letním podnikatelském kempu učí mládež z dětských domovů, jak rozjet svůj vlastní byznys

Vilémov, malá obec na Vysočině, místo, kam se sjeli manažeři a podnikatelé prakticky ze všech koutů republiky, aby věnovali čas a energii mladým lidem, kteří se v blízké době chystají opustit dětský domov. Připravit je na reálný život a podpořit v nich podnikatelského ducha, to je cíl již druhého ročníku Letního podnikatelského kempu pro mladé, který pořádá Nadace ZET profesora Milana Zeleného ve spolupráci s  Českou manažerskou asociací a Yourchance.

Odkaz

 

Generations struggle with the transfer of knowledge

Anglická verze slovenského deníku SME The Slovak Spectator otiskla rozhovor s profesorem Milanem Zeleným, ve kterém se mj. hovoří o příležitostech, které nám přinášejí nové technologie a jejich vliv na mladou generaci.

Odkaz

 

13 geniálnych myšlienok, ktoré nám na škole nestihli povedať

Peter Kryštofovič, blízký spolupracovník Nadace ZET a jeden ze žáků prof. Zeleného publikoval na svém webu myšlenky prof. Zeleného. Uvádí to následovně: „Vštepovať už od detstva, že to najlepšie na svete nám úplne stačí, vždy a všade – a nielen v športe, píše jeden z najoriginálnejších mysliteľov súčasnosti a najcitovanejší český ekonóm, profesor Milan Zelený.“

Odkaz

 

MELTINGPOT 2017

MEZINÁRODNÍ FÓRUM REALIZOVANÉ PO BOKU MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU COLOURS OF OSTRAVA. Fórum je koncipováno jako moderní platforma pro diskusi a výměnu myšlenek v oblastech současné politiky, ekonomiky, vědy, designu, umění a filozofie. Kam kráčíme a co po sobě zanecháváme? Některé věci se mění, jiné zůstávají stejné. Otázky a myšlenky budoucnosti ale překonávají hranic. Letošním diskutujícím byl mj. profesor Milan Zelený společně s generálním ředitelem Vítkovice Liborem Witassekem, blízkým spolupracovníkem Nadace ZET.

Odkaz

 

Impulzy z nového světa podnikání

Konferencí s tímto názvem organizovanou společnostmi IPA Slovakia, Fosfa, Nadace ZET od mediální záštitou MM Průmyslového spektra bylo připomenuto životní jubileum globálního ekonoma profesora Milana Zeleného. Akce byla zvláštní tím, že své inspirativní příběhy zde vyprávěli právě žáci tohoto výjimečného člověka a naslouchalo jim přes 60 účastníků konference. Stalo se tak na konci května v překrásných prostorech zámku Vilémov nedaleko Golčova Jeníkova a měsíčník MM Průmyslové spektrum ve svém červencovém vydání formou reportáže  přiblížili atmosféru tohoto setkání.

Odkaz

Študenti

Profesor Ján Košturiak, blízký spolupracovník Nadace ZET a žák prof. Zeleného ve svých pravidelných blozích ze zabívá aktuálními tématy společenského i odborného života. Po oslavě 75. narozenin prof. Zeleného napsal následující blog.

Odkaz

Happy birthday, Mr. President!

V histórii Československa nežili významnejší podnikatelia ako Baťovci a ani významnejší ekonomický ekonóm ako Milan Zelený, píše v najnovšom blogu podnikateľ a motivačný kouč Peter Krištofovič.

Odkaz

Klucké Chválovice – odhalení pamětní desky

Pri příležitosti oslavy 75. nározenin prof. Milana Zeleného byla odhalena pamětní deska na jedho rodném domě v Kluckých Chválovicích. Fotografie na daném odkazu přinášejí atmosféru onoho květnového dne roku 2017.

Odkaz

Jak dnes využít Baťův model?

Slobodný vysílač přinesl rozsáhlý rozhovor s prof.  Zeleným na téma současného využití systémů řízení Baťa v současném podnikání.

Odkaz

 

Evoluční ekonomika a dynamická resilience společenských systémů

Na portálu Echo24 publikoval profesor Zelený zajímavou esej, které zdůrazňuje, že za podmínek akcelerující, bezprecedentní a vysoce náročné změny, se resilience samotná mění a přizpůsobuje.

Odkaz

 

Degenerace „české“ ekonomiky nastala

Česká“ ekonomika byla letos v dubnu zařazena mezi rozvojové země, protože hrubý národní produkt (HNP) je dlouhodobě nižší než hrubý domácí produkt (HDP). Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří. Serveru Roklen24 přinesl rozhovor s prof. Milanem Zeleným: „Nemáme vlastní ekonomiku, nemáme silné HNP, jsme subdodavateli pro zahraniční podniky a podnikatele.

Odkaz

 

Podnikání se musí učit už od školky

Rozhovor portálu The Zonky.Times s prof. Zeleného o aspektech podnikání. „Je třeba rozvíjet podnikatelský a inovační talent, s pomocí digitálních technologií, a také osvobodit hospodářství od politických intervencí a „ekonomické diplomacie“ říká v rozhovoru.

Odkaz

Přemýšlejme a poučme se. Jinak může přijít konec pro hodně lidí

To, co se děje dnes, není o obraně nějaké své existence. Řinčení zbraněmi je ‚jen‘ propagandistická válka a způsob zahraniční politiky. Jejím jediným cílem je zničit ekonomiku protivníka – tedy toho druhého. Profesor ekonomie Milan Zelený v rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz odhalil více o tom, jak chápat minulost a poučit se z ní do nejbližší budoucnosti. Naznačil, že nepoučíme-li se, může to skončit fatálně.

Odkaz

 

Neotřepý pohled na trh práce

Další řady rozhovorů s prof. Zeleným přináší portál PMF Studovna.

Paní Hansen Čechová Barbara hovořila na téma transformace společnosti.