ZET-Organizace

ZET FoundationZET-Organizace

Představuje podnikovou organizaci pro 21. století, založenou na třech autonomních, paralelních a posuvných modulech PPF (past, present, future), umožňující současné pokrytí příležitostí minulých, současných a budoucích. Při akceleraci hospodářské, technologické a politické změny, PPF umožňuje dlouhodobé podnikové přežití ve smyslu dlouhodobé sebeudržitelnosti.

⇒ Sebeobnovující podnik

⇒ Nepřetržitá inovace

⇒ Třídílná, posuvná organizace (LeavingBeingBecoming)

⇒ Inovační sekce (Future)

⇒ Produktivní sekce (Present)

⇒ Výjezdová sekce (Past)

⇒ Relativní autonomie sekcí

⇒ ExistChangeMature →Create Yourself Endlessly

⇒ Complementary subsystems

⇒ ContextChanging context

⇒ Inovace – Adaptace – Obnova