ZET – Solutions

ZET FoundationZET – Solutions

Adresuje problém nárůstu počtu a intenzity konfliktů ve společnosti i v businessu, při současném snižování lidských schopností konflikty řešit. Tradiční řešení konflikty neodstraňují, ale další nové konflikty vyvolávají. Např. tzv. „trumpismus“, řeší konflikty přímým soubojem protichůdných stran, hledáním tzv. kompromisu. Oproti kompromisu, který je nevýhodný pro obě strany, ZET nabízí tzv. „rozpouštění“ konfliktu, vyhledáváním prominentní alternativy, která oběma stranám zajišťuje lepší pozici než tradiční kompromis.

Řešení konfliktních situací

⇒Roste počet a intenzita konfliktů. Proč?

⇒Co je konflikt?

⇒Jak konflikt vzniká?

⇒„Deal making“? (Trump)

⇒Conflict resolution (Řešení konfliktu)

⇒Kompromis, konsensus

⇒Negociace a handl?

⇒Conflict dissolution (Rozpouštění konfliktu)

⇒Prominentní alternativa

⇒Inovační tvorba a hledání alternativ

⇒WIN – WIN solutions