ZET – Town Network

ZET FoundationZET – Town Network

Ve smyslu zkušeností Baťových měst, koordinujeme tvorbu komplexních, integrovaných produkčních celků, často jen částečně dokončených, pro export do ekonomicky ohrožených oblastí: tj. umístění výroby co nejblíže ke konečnému spotřebiteli, obnovení autonomní lokální komunity – a tak omezení vynucené migrace, vnější i vnitřní – při použití nejnovějších digitálních, modulárních a robotických technologií. Zároveň tvoříme elektro-solární komplex, distribuované autonomní energetiky.

Průmyslové město „Baťa“

⇒ Co nejblíže k zákazníkovi

⇒ Autonomní komunita

⇒ Stát – jen jako člen týmu?

⇒ Čína: 100 měst/provincie

⇒ Digitální technologie

⇒ Řešení migrace u zdroje

⇒ Budovy: 3D-print (10/24)

⇒ Vertikální farma (až 100x efektivnější)

⇒ Kustomizace „na míru“

⇒ Chototel – buňky, $2/den