ZET – Univerzita

ZET FoundationZET – Univerzita

 V éře výrazně akcelerující změny jsou sebevzdělávání a samostudium nazbytnými doplňky tradičního školního a univerzitního vzdělávání. Namísto pasivně přijímaných přednášek, namísto informací, bude důraz na znalosti. Vědět ještě neznamená umět. Převládat budou konkrétní zadání neřešených problemů a jejich týmové zvládání řešitelskými týmy.

Selfdirected Learning + Assignment

⇒ Akcelerující  rychlost změny

⇒ Sebevzdělávání – Samostudium

⇒ No passive lectures, ale Zadání

⇒ Informace nejsou znalosti

⇒  „Vědět ještě neznamená umět“

⇒ Důraz: dosud neřešené problémy

⇒ Konkrétní zadání – Týmová řešení

⇒ Learners, not the Learned, will inherit the Earth

⇒ „As we mature, we become self-directed, not teacher-directed“

⇒ Nekončící samostudium je podstatou opravdového vzdělání

⇒ Problem-solving team skills (not soft or hard skills)